Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce dolor velit, dapibus vitae pellentesque vita

KRÁSNÉ

STŘEDNÍ ČECHY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce dolor velit, dapibus vitae pellentesque vitae, vulputate ut purus. Phasellus sit amet massa nec ipsum cursus interdum. Aenean at lacus ex. met massa nec ipsum cursus interdum. Aenean at lacus ex.

CHCI VĚDĚT VÍC

KRÁSNÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce dolor velit, dapibus vitae pellentesque vitae, vulputate ut purus. Phasellus sit amet massa nec ipsum cursus interdum. Aenean at lacus ex. Curabitur nec arcu misit amet massa.

CHCI VĚDĚT VÍC

KRÁSNÝ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce dolor velit, dapibus vitae pellentesque vitae, vulputate ut purus. Phasellus sit amet massa nec ipsum cursus interdum. Aenean at lacus ex. Curabitur nec arcu misit amet massa.

CHCI VĚDĚT VÍC

KRÁSNÉ STŘEDNÍ ČECHY - O CO NÁM JDE

 • INFORMAČNĚ VSTŘÍCNÉ VEDENÍ KRAJE

  Prosadíme, aby vedení kraje s dostatečným předstihem informovalo své občany o svých záměrech. Na webových stránkách kraje bude vyvěšen krajský rozpočet i s doprovodným komentářem tak, aby mu rozuměli i laikové.

   

 • DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

  Doprava patří k nejdůležitějším prioritám správy a rozvoje kraje. Cílem každého kraje v oblasti dopravy je zajistit a rozvíjet udržitelnou dopravní obslužnost jednotlivých částí území kraje.

 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNICTVÍ

  Kraj má poskytovat ve svých zdravotnických zařízeních kvalitní a dostupné služby. Krajské nemocnice musí investovat do svého rozvoje. Centrální a jednotné nákupy zlevní služby.

   

 • ŠKOLSTVÍ

  Kraj je zřizovatelem středních škol, některých speciálních a uměleckých škol. Podpora tradičních českých oborů na středních školách a učilištích, které potřebují naše firmy a naši podnikatelé.

   

   

   

 • PREVENCE KRIMINALITY, BEZPEČNOST

  Bezpečí a ochrana občanů středočeského kraje, je naší prioritou. Vzhledem k tomu, že v našem

  kraji je mnoho významných a velkých podniků co zaměstnávají mnoho lidí, je bezpečnost složitou

  a těžkou disciplínou. Je zde mnoho zahraničních dělníků. Regulace a kontrola žádná.

   

   

   

   

   

 • PODPORA PODNIKÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

  Nám není lhostejný žádný podnikatel, který přispívá svou prací k prezentaci a rozvoji kraje. Vážíme si hostinského i majitele výrobní firmy. Je důležitá i užší spolupráce kraje s velkými a významnými zaměstnavateli, ale i s regionálními (rodinnými) firmami. Kraj nesmí být brán jen jako úřední moloch, který je represivním úřadem s razítky.

   

   

   

   

   

 • ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA NA VENKOVĚ

  Vytvoříme lepší podmínky pro venkovskou produkci zdravých potravin a její distribuci přímo ke spotřebiteli. Podporou místních řemesel a služeb zabráníme dalšímu vylidňování okrajových částí kraje. Nedopustíme, aby dále vznikaly v obcích Kolem Prahy uměle vybudované periferie nezapojené do infrastruktur obcí.

   

   

   

   

   

 • PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI

  Prosadíme společnou propagaci kraje a místních samospráv všech památek, zajímavostí, kulturních akcí a volnočasových aktivit v jednotlivých regionech. Finančně podpoříme aktivní občany, občanská sdružení, iniciativy a zejména firmy navázané na cestovní ruch.

   

   

   

   

   

   

 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ZMĚNA NAKLÁDÁNÍ S VODOU

  Zasadíme se o rozvoj zádržních vodních ploch a jejich následné udržování. Zemědělce podpoříme při péči o krajinu. Podpoříme malé a střední zemědělce.  Použijeme zkušenosti z úspěšných projektů z jiných krajů. Zajistíme pitnou vodu do každé domácnosti.

   

   

   

   

   

 • NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ KRAJEM – TRANSPARENTNOST A ODBORNOST

  Krajské neziskové organizace a jejich financování, je neustále nečitelné. Jejich ředitelé jsou mnohdy dosazováni politickou elitou a není brán zřetel na odbornost v dané problematice.

   

   

   

   

   

   

KRÁSNÉ STŘEDNÍ ČECHY - KANDIDÁTI

ZAJÍMÁTE NÁS

Ptejte se, navrhujte, polemizujte...

Submitting ...

Server error. Try again!

Your message has been sent.

© 2020  Občanská demokratická aliance

www.oda.cz